Bli medlem av Grønvolds Venner! Årskontingenten er kr 100,00. Betal inn beløpet til konto 1503 31 75407 i dag! Husk å oppgi navn, adresse og helst også e-postadresse. Det følger ingen forpliktelser, men du er velkommen til å delta, og du støtter vårt arbeid.