STYRE

Leder: Kjell Reidar Bakken
Telefon: 906 88 157
E-post

Kasserer: Hans Kristian Engeseth
Telefon: 480 39 961
E-post

Styremedlem: Egil Hagaseth
Telefon: 470 90 934
E-post

Styremedlem: Hans Engeseth
Telefon: 977 85 306
E-post

Styremedlem: Reidar Enger
Telefon: 976 72 685
E-post

Bli medlem av Grønvolds Venner! Årskontingenten er kr 100,00. Betal inn beløpet til konto 1503 31 75407 i dag! Husk å oppgi navn, adresse og helst også e-postadresse. Det følger ingen forpliktelser, men du er velkommen til å delta, og du støtter vårt arbeid.