STYRE

Leder: Kjell Reidar Bakken
Telefon: 906 88 157
E-post

Kasserer: Hans Kristian Engeseth
Telefon: 480 39 961
E-post

Styremedlem: Egil Hagaseth
Telefon: 470 90 934
E-post

Styremedlem: Hans Engeseth
Telefon: 977 85 306
E-post

Styremedlem: Reidar Enger
Telefon: 976 72 685
E-post